Ekonomi

Betydelsen av en budget för småföretagare

En småföretagare har alltid mycket att göra, helt enkelt eftersom det förväntas att man ska göra allting (eller i alla fall i stort sett allt) på egen hand. Mitt i allt detta bör man också ha koll på företagets ekonomi. Är detta viktigt? Finns det inte viktigare saker att göra? Knappast. De ekonomiska aspekterna är oerhört viktiga för alla företag, oavsett om det handlar om en stor koncern eller ett enmansföretag. Här är betydelsen av en ordentlig budget oerhört stor och till skillnad från den variant som en privatperson gör så ställs det ytterligare krav på denna.

En företagare gör med fördel två varianter av budgetar: en resultatbudget och en likviditetsbudget. Resultatbudgeten är fokuserad på det totala resultatet under ett givet verksamhetsår, där det inte är så noga att redovisa exakt för varje månad hur kassaflödet kommer vara. I resultatbudgeten räknar man dessutom exklusive moms. I likviditetsbudgeten är det tänkt att man ska kunna följa företagets kassaflöde månad för månad, för att på så sätt kunna hålla koll på det ekonomiska läget löpande. Likviditetsbudgeten skiljer sig därmed från resultatbudgeten och ytterligare en skillnad är att man här använder beloppen inklusive moms (eftersom man trots allt betalar moms vid inköpstillfället). För att kompensera för den betalda momsen, ska man också i likviditetsbudgeten ha med en post för momsinbetalning eller momsåterbäring.

Som företagare är det lätt att tro att man faktiskt har koll på ekonomin “i huvudet“. Detta har man ytterst sällan; det är lätt att förbise vissa saker och samtidigt hålla koll på hur mycket moms som ska betalas in och så vidare. Genom att ställa upp dessa budgetar får man full kontroll och det är lätt att justera och ändra under resans gång. Arbetet görs i ett kalkylprogram, som exempelvis Excel eller någon annan variant som man kanske hellre föredrar.

Budgetarna syftar också till att se hur likviditeten i företaget räcker till under en viss tid framöver, vilket är viktigt för mindre företag som oftast har ganska begränsade ekonomiska resurser. Ett tips är att upprätta en budget (båda varianterna) för ett par år framåt. På så sätt är det lättare att planera och sätta strategier, när man vet vad man har att röra sig med. Översikten är också en nödvändighet för att se var någonstans man kan spara in slantarna.