Ekonomi

Hur stor skillnad gör räntan?

Som redan nämnts gör räntekostnaden stor skillnad för den totala kostnaden på ett lån. När man är på gång att ta ett lån kan det därför vara en fördel med kunskap om hur räntan beräknas, så att man själv snabbt och enkelt kan räkna på olika alternativ.

Tänk dig att du tar ett lån på 100 000 kr som ska betalas tillbaka på 5 år. Du har två erbjudanden: ett där räntan är 3,42% och ett annat där räntan är 6,91%. Inte så stor skillnad i praktiken? Vi ska se. Det första alternativet ger en total räntekostnad på 17 100 kr (3 420 kr per år), medan det andra alternativet hamnar på hela 34 550 kr (6 910 kr per år) – för ett lån på 100 000 kr. De sammanlagda kostnaderna inklusive återbetalning av lånet blir alltså 117 100 kr för alternativ 1 och 134 550 kr för alternativ 2.

Lärdom av detta? Jämför de olika långivarna noggrant – och låna inte mer än du behöver, eller längre än du behöver.